Poniedziałek, 24 Listopada 2014, 328 dzień roku English Version English Version
HOME |  ARCHIWUM EMPP |  REKLAMA |  REDAKCJA |  KONTAKT
EMpP Internet


East Midlands po Polsku     Wrzesień 2008

Emerytura w Wielkiej Brytanii

Jeśli przepracujesz w Wielkiej Brytanii chociażby jeden cały rok, ten rok może się liczyć do twojej emerytury. Musisz jednak pracować legalnie (zatem zarejestrować się w Home Office) i gromadzić dokumenty, które udokumentują twoje zatrudnienie, takie jak P60, P45 lub odcinki wypłaty.

W chwili obecnej emeryturę w Wielkiej Brytanii można otrzymać już po przepracowaniu 10 lat. Otrzymywać się wtedy będzie stawkę minimalną, wynoszącą około L22/23 na tydzień. Obecnie, żeby wypracować najwyższą stawkę, mężczyźni w Wielkiej Brytanii pracują do 65-ego roku życia, kobiety do 60-go, ich maksymalny staż pracy może wynieść 44 lata pracy, za który otrzymują około L88 funtów tygodniowo. W 2010 przepisy dotyczące emerytury zmienią się, zmieni się między innymi wiek przechodzenia na emeryturę oraz stawki.

Każdy przepracowany w całości rok w Wielkiej Brytanii będzie się liczył do naszej emerytury, bez względu na to, czy pozostaniemy w UK, czy też wrócimy do Polski. Brytyjski urzędnik departamentu emerytur poinformował „East Midlands po Polsku”, że między Polską a Wielką Brytanią zostało podpisane porozumienie, według którego lata przepracowane w UK będą honorowane w Polsce i odwrotnie, lata przepracowane w Polsce będą brane pod uwagę do kalkulacji emerytury w UK.

Każdy rok przepracowany w Wielkiej Brytanii przeliczany jest obecnie na około L2 wypłaty emerytalnej tygodniowo. Jeśli zdecydujemy się na powrót do kraju, za lata przepracowane w Wielkiej Brytanii będziemy otrzymywać brytyjską stawkę. Jeśli zdecydujemy się na pozostanie w Wielkiej Brytanii, możemy przenieść tutaj nasze należności emerytalne z Polski, przeliczane one będą według polskich stawek, które są niestety niższe niż stawki brytyjskie i niekoniecznie zapewnią nam godne życie. Przykładowo, jeśli chcielibyśmy przejść na emeryturę po przepracowaniu 10‑ciu lat, najniższego okresu wymaganego w UK, na te 10 lat pracy nie musi składać się tylko okres zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Mogą to być np. 3 lata przepracowane w UK oraz 7 lat przepracowanych w Polsce. Za 3 lata przepracowane w UK otrzymamy około L6 tygodniowo, za lata przepracowane w Polsce otrzymamy polski odpowiednik.

W Wielkiej Brytanii mamy możliwość wpłacić jednorazowo składki „dobrej woli” ‑ jeśli nasze składki na emeryturą okażą się zbyt niskie - żeby zaliczyć je do pełnego roku lub jeśli mamy lukę w ciągłości lat. Nie musimy ich uiszczać, zazwyczaj też otrzymujemy kilka lat na ich uregulowanie, jeśli się zdecydujemy.

Autor:  Beata PolanowskaCopyright © East Midlands po Polsku 2009

Uwagi i sugestie: WEBMASTER

Designed by PIOTR KWIATEK