Nottingham

Szanowni Grono Pedagogiczne oraz Zarządzie Szkoły,

Zwracamy się do Państwa jako przedstawiciele lokalnej Polonii oraz jej angielskich przyjaciół, zatroskani wydarzeniami, jakie miały miejsce po ogłoszeniu rezultatów czerwcowego referendum w sprawie członkostwa UK w Unii Europejskiej.

Kampania prowadzona przed referendum oraz decyzja o wyjściu UK z Unii sprawiły, że mogliśmy zaobserwować pojawienie się negatywnego nastawienia wobec polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Atmosfera ta mogła też sprawić, że obywatele polscy stali się ofiarami bardziej lub mniej poważnych przestępstw na tle rasowym. Osoby dotknięte w ten sposób to nie tylko dorośli ale także dzieci. Sprawcami pobrexitowych przestępstw okazali się zarówno dorośli, młodzież, a także dzieci. Byli to po prostu nasi sąsiedzi, którzy mieszkają obok nas, na naszej ulicy bądź też w naszej dzielnicy.

Biorąc pod uwagę wydarzenia w Harlow oraz Leeds obawiamy się, czy nadal jesteśmy bezpieczni w w UK, my i nasze dzieci. Z tego też powodu, uważamy, że obecna sytuacja wymaga podjęcia pewnych kroków.

Przeczytaj całość listu

Postanowiliśmy zatem wystosować listowną prośbę do lokalnych szkół. Uważamy, że szkoły odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu światopoglądu dzieci i młodzieży i w konsekwencji całego narodu. Z tego tytułu mają potencjał, by wesprzeć brytyjską Polonię w przedstawieniu pozytywnego aspektu jej obecności w UK. Myślimy, że Państwa szkoła może odegrać kluczową rolę w budowaniu pozytywnych relacji między uczniami o różnorodnym pochodzeniu, ich rodzinami oraz społecznością, którą reprezentują. Relacje te w ostatnim czasie zostały nadwyrężone.

Pozytywnym przesłaniem mogłoby być dołączenie do programu nauczania elementów wiedzy o wkładzie polskiej społeczności w życie UK (np. wkład Polaków w brytyjską akcję zbrojną podczas II Wojny Światowej) lub poprzez wprowadzenie elementów polskiej kultury, języka i tradycji.

Możliwe, że Wasza szkoła prowadzi lekcje o II Wojnie Światowej. Polacy służyli w wojsku, marynarce i lotnictwie. Odegrali ważną rolę w prowadzeniu przez Wielką Brytanię zwycięskiej walki. W Nottingham i East Midlands znajduje się wiele pomników oraz miejsc pamięci, które oddają hołd bohaterstwu Polaków zasłużonych podczas II Wojny Światowej. Są to np. Cmentarz w Newark, Ogrody Pamięci RAF Ingham w Lincolnshire lub krzyż wzniesiony w lesie niedaleko Calverton, upamiętniający miejsce pierwszego śmiertelnego wypadku lotniczego polskiej załogi podczas II Wojny Światowej. Te wątki mogłyby stać się częścią programu nauczania na lekcjach historii. Wśród nas nadal żyją weterani, którzy pamiętają te czasy. Niektórzy z nich odgrywali ważną rolę w wydarzeniach takich jak Bitwa o Anglię. W Nottingham znamy panią Wandę z West Bridgford (94 lata), która służyła w Dywizjonie 300. Bogactwo tego rodzaju referencji kulturowo-historycznych mogłoby być wykorzystane w dyskusjach prowadzonych podczas lekcji wśród uczniów Waszej szkoły.

W polskiej historii są postaci, które stały się sławne na cały świat za zasługi w różnych dziedzinach, a ich osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju społecznego i kulturalnego ludzkości, a co za tym idzie, także Wielkiej Brytanii.

Są to na przykład Fryderyk Chopin, Maria Curie-Skłodowska, Mikołaj Kopernik, Józef Konrad Korzeniowski. Dyskusja o tych postaciach mogłaby stać się częścią programu nauczania w Państwa szkole, nie tylko po to, żeby wzbogacić różnorodność kulturową przekazywanej w Państwa placówce wiedzy, ale także by pozwolić polskim uczniom, by poczuli się dumni ze swojej przynależności kulturowej.

Polscy uczniowie uczą się – tak jak ich koledzy i koleżanki – o kulturowej różnorodności innych mniejszości etnicznych zamieszkujących UK (o Diwali, Ramadamie, historii ludności ciemnoskórej, Eid, o kulturze żydowskiej, etc) – podejście, które z całą mocą wspieramy. Polacy obecnie stanowią największą mniejszość narodową zamieszkującą UK, a obecność naszych dzieci jest zauważalna w większości szkół. Mimo to, wiele placówek edukacyjnych wydaje się nie okazywać zainteresowania kontekstem kulturowym polskich uczniów i nie promuje wiedzy o kulturze tej znaczącej mniejszości.

Uważamy, że szkoły powinny dołączyć do swojego programu nauczania wiedzę i aktywności, które okazywałyby zainteresowanie kulturą ich polskich uczniów oraz ją promowały. Tego rodzaju podejście może ulepszyć relacje międzyuczniowskie oraz – szerzej – relacje w lokalnej społeczności. Pozwoli jej uczniom nabrać pewności siebie i wykształcić poczucie własnej tożsamości (znamy przypadki, kiedy polscy uczniowie – z powodu presji kolegów – kwestionowali swoje własne korzenie i nie potrafili odnaleźć się w ich własnym środowisku).

Zwracamy się z prośbą, by Wasza szkoła rozważyła poszerzenie programu nauczania w swojej placówce o elementy reprezentujące polską kulturę. Tego rodzaju podejście stanowiłoby dobry krok ku zwalczaniu przestępczości na tle rasowym. Pokazałoby także, że Państwa szkoła jest zainteresowana kontekstem kulturowym swoich uczniów, dba o kształtowanie ich poczucia tożsamości, w ten sposób pomagając w osiąganiu sukcesów w szkole, w życiu zawodowym i prywatnym.

Nasz list jest gorącą prośbą, zrodzoną z obaw współczesnych nam czasów. Prosimy, byście Państwo rozważyli nasze postulaty poparte podpisami dziesiątek, a nawet setek osób. Chętnie spotkamy się z przedstawicielami Państwa szkoły w celu prowadzenia dalszego dialogu.

Z uszanowaniem,

Polska społeczność

Podpisz się pod listem, podpisało już

1347 osób.